תגיש לי Options

.." כעת הקישי בצידו הימני התחתון של המסך על "שמירת העדפות".

כמנהלים, כחברים, כהורים, יש לנו השפעה על הסובבים אותנו. אנחנו מטפטפים מסרים של תמיכה או וויתור לאורך הזמן.

הם אמרו לי שאין כזה דבר פטור - פטור הוא תמיד דחיה של האגרה!

Wikimedia Commons usually takes copyright violations pretty very seriously and persistent violators will probably be blocked from modifying.

הידיעה שאנחנו מכבים שאיפות של הסובבים אותנו מבלי לשים לב להשפעה המצטברת – היא זו שהניעה אותי לכתוב אליך.

Please recall to answer and – if proper – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which center on the nominator will never influence the result of the nomination. Thanks!

Be sure to include the necessary info for this as well as other data files you've got uploaded in advance of incorporating additional data files. If you want support, make sure you inquire at the assistance desk. Thank you!

הדוברת פונה את העכברוש ומסבירה לו כמה בר-מזל הוא שנולד זכר ולא נקבה, שכן נשים הן טרף לגברים המיוצגים על-ידי סטפן - בנם האלים של האיכרים, ואילו גברים לא זו בלבד שנוקטים באלימות נגד נשים, אלא גם יכולים להימלט. כותר השיר "זכר-נקבה" מתכתב עם סיפור בריאת העולם המוזכר בטקסט קודם לכן, אך מהווה כותר לסיפור נפרד הקורא תיגר על הסיפור המקורי.

While this was a license appropriate in the early days of Wikimedia, given that January 2006, this license has long been deprecated and given that October 2008 no new uploads using this license was authorized.

The fourth Portion of the novel, created as science-fiction speculative genre, usually takes position in 2099. It tells the story from the transformation with the grandmother's private Tale into a well known, recognized myth referred to as "girl & rat" whose a variety of versions, together with its origin, had been missing. The protagonist of this part - Lima Energelly, תגיש לי an anthropologist who life Down the road - is trying desperately to uncover them.

File:Abba_Yavniel.JPG is outlined at Commons:Deletion requests so which the Local community can discuss no matter if it should be saved or not. We'd value it if you may visit voice your opinion concerning this at its entry.

On this futuristic Portion of the novel, The parable is previously dangerously reversed and falsified. Stephen the abuser becomes the Lady's victim even though the Female is noticed for a blood thirsty monster. Lima says: "the reversal of roles shocks me".

The "Save" button now suggests "Preserve site" if you create a web site, and "Help save modifications" when you alter an current web page.[six] Later on, the "שמירת הדף" button will say "פרסום הדף". This may have an affect on equally the visual and wikitext enhancing systems. More details is offered on Meta.

Note that any unsourced and untagged illustrations or photos will probably be deleted a person week when they are already uploaded, as described on standards for speedy deletion.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *